rok 2017
Obchody 25 lecia galerii

symboliczna ilustracja do treści

Wystawa podsumowująca 25 lat istnienia galerii wpisała się w program stypendialny, który otrzymałam od Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2017. Stypendium umożliwiło mnie zorganizowanie uroczystych obchodów jubileuszowych pod nazwą „25 prac na 25 lat”. Program podzieliłam na dwie niezależne części. Pierwsza część uroczystych obchodów 25-lecia istnienia galerii odbyła się 26 czerwca 2017 roku. Galeria przeobraziła się wówczas w „archiwum” wydarzeń i osób z dawnych lat. Zaprezentowana została dokumentacja zdjęciowa i filmowa. Na uroczystość przybyło wielu animatorów, twórców rzeczywistości artystycznej tamtego czasu oraz gości.

Druga część programu obchodów jubileuszowych odbyła się 28 grudnia 2017 roku. Z okazji jubileuszu zaprosiłam wszystkich twórców, którzy mieli indywidualne wystawy w galerii na przestrzeni 25 lat. Również na grudniowe spotkanie przybyło wielu artystów i gości.

Oba wernisaże były bardzo interesujące. Dużą atrakcją był film sprzed ćwierć wieku. Można było na nim zobaczyć siebie i innych o 25 lat młodszych. Dziwne miałam wówczas uczucie - wydawało mi się, że pomimo upływu tylu lat, my pozostajemy wciąż tacy sami. Następnego roku 2018 została wydana przeze mnie publikacja pod nazwą „O dwojgu takich, co marzenia mieli”.

Kiedy piszę ten tekst galeria obchodzi już swoje 30 – lecie. Czas płynie wartkim nurtem, jest pracowity i odważny – nie zatrzymuje się, ani nie cofa. W tym momencie zacytuję motto ze swojej wystawy z roku 2014, które napisałam na ówczesną wystawę - „Twórczość daje możliwość bycia sobą, trzeba zrobić wszystko, aby za lat 20 nie obudzić się tylko o 20 lat starszym. Trzeba przeżyć życie i być ciekawym świata jak małe dziecko, które marzy. Ale marzenia mogą się zrealizować jedynie poprzez ciężką pracę i Bożą Opatrzność. A to właśnie ona ześle na naszą drogę życia dobrych ludzi, którzy będą dla nas aniołami”.