rok 2014
Umówiłam się z nim przy fontannie

symboliczna ilustracja do treści

Roku Pańskiego 1892 podpisany został kontrakt między miastem, a znanym inżynierem Michałem Ałtuchowem w sprawie budowy miejskiego wodociągu. Fontanna była jednym z punktów owego kontraktu. Była to dobra transakcja. Pierwotnie fontanna miała prostą konstrukcję, w roku 1900 przyozdobiono ją trzema postaciami symbolizującymi muzykę, rolnictwo i rybołówstwo.

Ileż to transakcji międzyludzkich dokonało się w tym miejscu. Wiele spotkań, rozmów, radości, rozczarowań, pocałunków, kłótni, śmiechu, powitań , pożegnań, zachwytów, uścisków, oklasków, śpiewów, rozmów, spotkań ważnych i nieważnych.

Dobrze, że mamy taką fontannę. Woda wszystko zmyje, by na nowo odbyły się spotkania, rozstania, rozmowy, milczenia, radości, rozczarowania, pocałunki, kłótnie, śmiech, łzy, powitania, pożegnania, zachwyty, uściski, oklaski, śpiewy, rozmowy, spotkania ważne i nieważne.