rok 2013
Wystawa

symboliczna ilustracja do treści

Wystawa malarstwa pt „Żydówka” mojego autorstwa, oraz spektakl „Ryvke i jej sny” według projektu i wykonania Alicji Grabowskiej oraz Rafała Grabowskiego, zostały zaprezentowane na jednej wystawie w dwóch tzw. Spodkach Galerii WOAK w Białymstoku.

Wcześniej uczestnicząc w projekcie Alicji i tworząc do jej sztuki elementy scenografii oraz stroju, zainteresowała mnie jej tematyka. Dokładnie zaintrygowała mnie bohaterka sztuki - Ryvke. Była to postać stworzona z fantazji Alicji oraz skonstruowana na podstawie opowieści i przekazów przedwojennego środowiska żydowskiego z białostockich chanajek.

Postanowiłam stworzyć cykl prac, również o kobiecie. Projekt nazwałam „Żydówka”. Była to opowieść malarska o najbardziej znanej i rozpoznawalnej niewieście. Opowieść o Rodzicielce Zbawiciela – Maryji.

W ten sposób dwie artystyczne narracje, opowiadają o możliwym w sensie symbolicznym, spotkaniu dwóch Żydówek żyjących w różnych epokach i miejscach na ziemi.

Ta wystawa była niesamowitym przeżyciem. Już podczas pracy dostarczała wielu wrażeń. Prace namalowałam niekonwencjonalną techniką na starych oknach. Okna były wyjątkowe, bo pozyskane z naszego białostockiego Ratusza. Akurat wymieniane je na nowe. A stare , które miały być wyrzucone zyskały nowe życie. Na ich szybach stworzyłam cykl Maryjny pod nazwą „Żydówka”.

Podczas wystawy działy się osobliwe rzeczy. Niektórzy byli zdezorientowani. Pytali, dlaczego Żydówka? Przecież to nasza Matka Boska! Paradoks czy zawiłość historii? Przypomina mnie się fragment prozy Hanny Krall, w którym zawarła przypowieść o strasznych chwilach likwidacji warszawskiego getta. W zrujnowanym kościele Chrystus zszedł z krzyża i zwrócił się do swojej matki – Maryji - „ matko ! idźmy dołączyć do tłumu ludzi prowadzonych przez Niemców na śmierć, przecież jesteśmy Żydami, toteż tam jest nasze miejsce”.