rok 1992
Totus Tuus Poloniale Populus

symboliczna ilustracja do treści

Był to czas, który obfitował w wiele ważnych wydarzeń. 25 marca 1992 roku Jan Paweł II ogłosił w Rzymie dekret „Totus Tuus Poloniale Populus”, w której dokonał reorganizacji polskiej administracji kościelnej. Została utworzona archidiecezja białostocka jako prowincja kościelna. W skład metropolii weszły diecezja łomżyńska i drohiczyńska. Był to wielki dar dla białostoczan.

Zaczęło się wszystko od przybycia Jana Pawła II do Białegostoku do wolnej już Polski roku pamiętnego 1991. Było to wielkie i niepowtarzalne wydarzenie w historii naszej ziemi. Wszystko, co ważne dla miasta zaczęło się również w roku 1991. Następstwem pierwszej pielgrzymki okazał się dekret mówiący o utworzeniu białostockiej prowincji kościelnej. Dla wiernych było to historyczne wydarzenie, prawdziwy kamień milowy.