Opowieści słowem
i
pędzlem malowane

Realizacja programu stypendialnego, przyznanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku - 2015r.

stypendystka: Bożena Elżbieta Grzybek

www.elagrzybek.pl