Opowieści słowem i pędzlem malowane


Realizacja programu stypendialnego, przyznanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku - 2015r.

Stypendystka: Bożena Elżbieta Grzybek - www.elagrzybek.pl


Historia powstania miasta

Bale w Pałacu Branickich

Białostockie świątynie

Ratusz i życie w koło ratusza

Tramwaje konne

Białostoccy fabrykanci

Józef Piłsudski

Ludwik Zamenhof


Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone
prezentacja internetowa: Krzysztof Kowalczyk
fotografie obrazów: Bartosz Jarosz