Okrągła 30-tka

Realizacja programu stypendialnego,
przyznanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku w 2021r.

stypendystka: Bożena Elżbieta Grzybek

www.elagrzybek.pl

CZYTAJ WIĘCEJ
Copyright © 2021
Wszelkie prawa zastrzeżone.
fotografie obrazów: Bożena Elżbieta Grzybek
prezentacja internetowa: Krzysztof Kowalczyk

Opowieści słowem
i pędzlem malowane

Realizacja programu stypendialnego,
przyznanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku w 2015r.

stypendystka: Bożena Elżbieta Grzybek

www.elagrzybek.pl

ZOBACZ WIĘCEJ